Privatumo politika

UAB „Linkuvos mėsa “

Interneto privatumo ir slapukų politika

UAB „Linkuvos mėsa “, įmonės kodas 168290027, buveinės adresas Valakų g. 7, Linkuva, LT-83445 Pakruojo r. (toliau – Įmonė) itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įmonės interneto svetainėje www.linkuvosmesa.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 1. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – padėti rasti jūsų lūkesčius atitinkanti darbo pasiūlymą.

      2. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės elektroniniu paštu linkuvosmesa@gmail.com?

Jūs galite Įmonės elektroniniu paštu linkuvosmesa@gmail.com pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju, Įmonė, siekdamas atsakyti į Jūsų paklausimą gali rinkti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kaip antai: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

       3.Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi užpildant formas arba apsiperkant?

Jūs galite pateikdami savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Statusą; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Miestas; Adresas; Įmonės pavadinimas;  Komentaras (žinutės turinys) ir kt. savo noru pateikiamus duomenys.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis susisiekiant su Įmonėpagal šios Politikos 2-3 dalyje išvardytus būdus.

Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys, apibrėžti šios Politikos 2-3 dalyse saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam Įmonė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Įmonė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įmonei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.linkuvosmesa.lt prižiūrinti informacinių technologijų įmonė).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Įmonės interneto svetainėje www.linkuvosmesa.lt. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Įimonės internetinėje svetainėje www. linkuvosmesa.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų.

Įmonės naudojami internetinio puslapio www. linkuvosmesa.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba Įmonės tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • peržiūrėtas Įmonės internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Įmonėsinternetiniame puslapyje.

Slapukus Įmonė naudoja siekdama:

 • Užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
 • Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
 • Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
 • Analizuoti naudotojų įpročius naršant Įmonės internetiniame puslapyje.

Įmonės internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:

 • Veikimą gerinantys slapukai, skirti pagerinti internetinio puslapio funkcionavimą. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
 • Analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi;
 • Funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Įmonės internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją

Slapukai Įmonės internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Įmonės internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Įmonės internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Internetinio puslapio veikimą gerinantys slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo, to ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naršyti Įmonės internetiniame puslapyje (būtinieji slapukai). Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

Teisėtas pagrindas – Įmonės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.linkuvosmesa.lt funkcionalumą.

Įmonės interneto svetainėje www. linkuvosmesa.lt įprastai naudojami šie slapukai:

Slapukas

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

Ar slapukas būtinas?

_ga

Third-party

2 metai

Analitinė

Taip

_gid

Third-party

1 diena

Analitinė

Taip

_gat_gtag_UA_*

Third-party

1 minutė

Spartumui

Taip

_ga_*

Third-party

1 metai  1mėn

Analitinė

Taip

pll_language

Third-party

1 metai

Funkcionaliniai

Taip

cookieyes-consent

Third-party

1 metai

Funkcionaliniai

Taip

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įmonės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Įmonės interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įmonės juos tvarko;
 • kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Įmonė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu linkuvosmesa@gmail.com arba registruotu paštu adresu Valakų g. 7, Linkuva, LT-83445 Pakruojo r. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Įmonei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www. linkuvosmesa.lt.

Scroll to Top